Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Digitalna i zelena transformacija tvrtke TROMONT

digitalizacija_detalj1

NAZIV PROJEKTA
Digitalna i zelena transformacija tvrtke TROMONT

KRATKI OPIS PROJEKTA
Projektom se nabavljaju ključna oprema i softveri koji omogućuju digitalnu tranziciju organizacije sa posebnim naglaskom na optimiziranje faza proizvodnje te koji omogućuju i resursnu učinkovitost i smanjenje nastanka proizvodnog otpada, a koji će osigurati otpornost poslovanja društva i tržišni rast.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Projektom će se modernizirati (digitalnom i zelenom transformacijom) proizvodni procesi, a nove tehnologije će osigurati dodatno podizanje kvalitete i sigurnosti proizvoda tvrtke, kao i uvođenje novih proizvoda u proizvodne kapacitete. Navedeno će osigurati povećanu produktivnost i kapacitet proizvodnih linija te, uz osiguranje tržišnog rasta i otpornosti na promjene, dodatno omogućiti razvojno istraživačke (IRI) aktivnosti u budućnosti.

Glavne aktivnosti projekta uključuju:

Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 • nabava strojeva i opreme za proizvodnju i internu logistiku
 • nabava opreme, software-a i usluga potrebnih za digitalizaciju poslovanja

Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja

 • inoviranje proizvodnih procesa rezanja, savijanja, spajanja i obrade površina
 • inoviranje logističkih procesa skladištenja i manipulacije sirovinama i proizvodima
 • osiguranje sljedivosti proizvodnih faza
 • podizanje tehnološke spremnosti i priprema procesa za digitalizaciju
 • uvođenje zelenog proizvodno poslovnog modela društva

Očekivani rezultati projekta:

 • povećanje zapošljavanja, poslovnih prihoda i prihoda od izvoza
 • implementirana tehnološko-organizacijska rješenja koja osiguravaju veću energetsku i resursnu učinkovitost te smanjenje proizvodnog otpada
 • digitalna transformacija organizacije te osiguranje zelenog i održivog poslovnog modela
 • zaokružen novi zeleni model poslovanja uvođenjem ISO 14001 i ISO 45001

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
10.949.235,76 HRK, od čega iznos koji sufinancira EU: 2.924.435,56 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
Od 13.09.2021. do 31.12.2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA
Daria Džaja,  daria@tromont.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:

 

555
Europska unija
zajedno do fondova EU

Projekt “Digitalna i zelena transformacija tvrtke TROMONT” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Izradu internetske stranice projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost tvrtke “Tromont d.o.o.”