Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Proširenjem proizvodnih kapaciteta do poslovne izvrsnosti

 

 

Naziv projekta:

Proširenjem proizvodnih kapaciteta do poslovne izvrsnosti

Kratki opis projekta:

Realizacijom projekta proširenja proizvodnih kapaciteta do poslovne izvrsnosti društva planira se sveobuhvatnim, sustavnim i planskim razvojem, proširenjem kapaciteta kroz implementaciju nove opreme i strojeva, uvođenjem suvremenih IKT rješenja, zapošljavanjem, edukacijom, marketingom, dostići nove, šire horizonte razvoja društva, kroz pružanje veće količine proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti - postižući prvotno postavljeni cilj, a to je povećanje konkretnosti društva na domaćem i međunarodnom tržištu i ostvarujući pri tom i ciljeve ključne agende Europa 2020 Industrijske strategije RH.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Izravni cilj projekta je povećanje operativnog kapaciteta, produktivnosti i konkurentnosti tvrtke TROMONT d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu. Projektnim aktivnostima će se omogućiti povećan kapacitet, povećana učinkovitost osoblja, proizvodnja tehnički kompleksnijih proizvoda te daljnja specijalizacija i razvoj naprednijih proizvoda veće dodane vrijednosti, što će rezultirati povećanjem prihoda i zaposlenosti uz značajne kvalitativne pomake u poslovanju.

Ukupna vrijednost projekta:

8.522.940,00 HRK, iznos koji sufinancira EU: 3.141.682,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

Od 28.04.2017. do 28.04.2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Daria Džaja, voditeljica projekta, daria@tromont.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

555
Europska unija
zajedno do fondova EU

Projekt “Proširenjem proizvodnih kapaciteta do poslovne izvrsnosti” sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Izradu internetske stranice projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj objavljenog materijala isključiva je odgovornost tvrtke “Tromont d.o.o.”