Box-EDN
Centar kompetencija za napredno inženjerstvo (CEKOM) u Novoj Gradišci
Centar kompetencija za napredno inženjerstvo (CEKOM) u Novoj Gradišci
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
Hotel ZONAR****, Zagreb
Hotel ZONAR****, Zagreb
Trgovački centar STOP SHOP, Gospić
Trgovački centar STOP SHOP, Gospić
Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, Varaždinske Toplice
Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, Varaždinske Toplice
Trgovački centar STOP SHOP, Velika Gorica
Trgovački centar STOP SHOP, Velika Gorica
Izgradnja podružnice servisnog centra ZRE Katowice S.A., Karlovac
Izgradnja podružnice servisnog centra ZRE Katowice S.A., Karlovac
Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO  (Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak)
Radovi na uređenju i opremanju svih sjedišta u sklopu projekta HR-ZOO (Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak)
Trgovački centar STOP SHOP, Kaštel Sućurac
Trgovački centar STOP SHOP, Kaštel Sućurac