Box-EDN
Objavljeno 1. 12. 2022.
Kategorija Zdravstveni i znanstveni objekti
Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, Varaždinske Toplice
Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine, Varaždinske Toplice

Završeni građevinski radovi na projektu izgradnje i opremanja Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. Projektom je izgrađen suvremeni centar na 6.700 m2, kapaciteta 80 kreveta, za osiguranje skrbi pacijenata s teškim ozljedama i bolestima kralježnice.

U okviru projekta, TROMONT je izveo strojarske radove: grijanje, hlađenje i ventilaciju, instalaciju medicinskih plinova, toplovodni priključak, izmještanje plinskog priključka, automatsku regulaciju te sanaciju akumulacijskog bazena i razvoda termalnih voda.