Box-EDN
Objavljeno 1. 12. 2021.
Kategorija Zdravstveni i znanstveni objekti
Opća bolnica Bjelovar

 Završeni su radovi na izgradnji dnevne bolnice i dnevne kirurgije te izgradnji objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće Bolnice Bjelovar.

Projektom je povećana kvaliteta hitne zdravstvene zaštite izgradnjom novih prostora u okviru nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, osiguravanjem efikasnije komunikacije prema javnom prostoru te centralnim povezivanjem svih segmenata bolnice ukupne površine 18.760 m2.

U okviru projekta, TROMONT je izveo sve instalaterske radove, odnosno radove vodovoda i kanalizacije uz rekonstrukciju vanjske interne kanalizacije,  radove elektroinstalacija uključivo internu transformatorsku stanicu 10(20)/0,4 kv, 2x1000 kv, radove tehničke zaštite te sve strojarske instalacije uključivo i instalaciju medicinskih plinova.