EU projekti

OBAVIJEST O NABAVI

I. PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: TROMONT d.o.o.

Adresa: Dračevac 11, 21000 Split

MBS: 060000927

OIB: 30461667075

Broj telefona: +385 21 541 410

Broj telefaksa: +385 21 541 425

Internetska adresa: http://www.tromont.hr/

Adresa elektroničke pošte: tromont@tromont.hr

II. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

8/2017

III. VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Vrsta postupka nabave je objavljivanje Obavijesti o nabavi, sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio uputa za prijavitelje u okviru natječaja Kompetentnost i razvoj MSP (ref. oznaka: KK.03.2.1.05). Navedeni natječaj i Prilog 4. su dostupni na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

IV. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je Nabava stroja za skidanje srha, stroja za uprešavanje vijaka i stolova za zavarivanje

V. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I DODATNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za nadmetanje, pitanja Ponuditelja i odgovori na pitanja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje, bit će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj stranici http://www.tromont.hr/ od dana objave Obavijesti o nabavi.

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 30.10.2017. do 15:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

VII. JEZIK

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu zatražiti dodatne informacije: daria@tromont.hr

0. Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje 8-2017_20.10.2017

0. Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje 8-2017_18.10.2017

0. Obavijest o nabavi 8-2017

1. DZN Tromont 8-2017

2. Prilog I - Ponudbeni list

2.1. Prilog 1a Ponudbenom listu

2.2. Prilog 1b Ponudbenom listu

3. Prilog II - Troskovnik 8-2017_izmjena 18.10.2017

4. Prilog III - Izjava

5. Prilog V - Popis ugovora

6. Prilog IV - Izjava o ukupnim prihodima

7. Prilog VI-Tehnicke specifikacije 08-2017_izmjena_20.10.2017

 

 

 

OBAVIJEST O NABAVI

 

 

I. PODACI O NARUČITELJU

Naziv naručitelja: TROMONT d.o.o.

Adresa: Dračevac 11, 21000 Split

MBS: 060000927

OIB: 30461667075

Broj telefona: +385 21 541 410

Broj telefaksa: +385 21 541 425

Internetska adresa: http://www.tromont.hr/

Adresa elektroničke pošte: tromont@tromont.hr

 

II. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

6/2017

 

III. VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Vrsta postupka nabave je objavljivanje Obavijesti o nabavi, sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici zakona o javnoj nabavi koji je sastavni dio uputa za prijavitelje u okviru natječaja Kompetentnost i razvoj MSP (ref. oznaka: KK.03.2.1.05). Navedeni natječaj i Prilog 4. su dostupni na internetskoj stranici http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1248

 

IV. PREDMET NABAVE

Predmet nabave je nabava i implementacija IKT sustava.

 

V. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE I DODATNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija za nadmetanje, pitanja Ponuditelja i odgovori na pitanja, kao i sve obavijesti o izmjenama i dopunama dokumentacije za nadmetanje, bit će stavljene na raspolaganje Ponuditeljima na internetskoj stranici http://www.tromont.hr/ od dana objave Obavijesti o nabavi.

 

VI. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 19.9.2017. do 15:00 sati prema srednjoeuropskom vremenu. Smatrat će se da su pravovremeno dostavljene ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene od strane Naručitelja.

 

VII. JEZIK

Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

 

VIII. DODATNE INFORMACIJE

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu zatražiti dodatne informacije: daria@tromont.hr