Box-EDN
Objavljeno 1. 8. 2023.
Kategorija Ostali objekti
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu

Završeni radovi na rekonstrukciji i dogradnji Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu, jednom od najvećih i najvažnijih ulaganja Varaždinske županije u obrazovanje.

Projektom je rekonstruiran stari dio školske zgrade te je dograđeno dodatnih 2.300 m2 prostora centra, pri čemu su novouređene učionice, sportska dvorana, kabineti i laboratoriji kao i prostori „operacijskih dvorana“ i „bolesničkih soba“ za edukaciju srednjoškolaca i zdravstvenih djelatnika u realnim uvjetima.

TROMONT je na projektu izveo sve radove: građevinsko-obrtničke radove uključivo urbanu opremu; elektroinstalacije jake i slabe struje, vatrodojavu i požarno ozvučenje te solarnu elektranu, strojarske radove, uključivo instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, plinska instalacija i automatska regulacija, radove vodovoda i odvodnje te dizala.

Zadnje vijesti

Centar kompetencija za napredno inženjerstvo (CEKOM) u Novoj Gradišci
31. 10. 2023.
Zdravstveni i znanstveni objekti
Centar kompetencija za napredno inženjerstvo (CEKOM) u Novoj Gradišci
Završeni radovi na izgradnji Centra kompetencija za napredno inženjerstvo u Novoj Gradišci.
Završeni radovi na izgradnji Centra kompetencija za napredno inženjerstvo u Novoj Gradišci.
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
1. 8. 2023.
Ostali objekti
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
Završeni radovi na rekonstrukciji i dogradnji Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri...