Box-EDN
Objavljeno 31. 12. 2023.
Kategorija EU projekt - Digitalna i zelena transformacija tvrtke Tromont
Uspješno završene sve aktivnosti na projektu Digitalna i zelena transformacija tvrtke Tromont, KK.11.1.1.01.0591
Uspješno završene sve aktivnosti na projektu Digitalna i zelena transformacija tvrtke Tromont, KK.11.1.1.01.0591

S danom 31.12.2023., uspješno su završene sve aktivnosti na projektu Digitalna i zelena transformacija tvrtke Tromont, KK.11.1.1.01.0591.

Kroz projekt, Društvo je uveo digitalna rješenja u poslovanje i proveo digitalnu transformaciju na temelju novih tehnologije uz implementaciju u poslovanje novog zelenog optimiziranog poslovnog modela temeljenog na zelenoj tehnologiji te organizacijskim promjenama, čime je postignuta svrha projekta: osnažiti konkurentnost društva Tromont implementacijom zelenih i digitalnih tehnologija te transformacijom kroz novi poslovni model osigurati povećanje proizvodnje, tržišni rast i otpornost na promjene. 

Kroz centralnu aktivnost projekta – ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, nabavljeni su strojevi i oprema za proizvodne procese i internu logistiku te oprema, softveri i usluge za digitalizaciju poslovnih procesa, a koji su omogućili digitalnu tranziciju organizacije kroz optimiziranje faza proizvodnje, doprinijeli kružnom gospodarstvu  i energetskoj učinkovitosti kroz učinkovito korištenje resursa, smanjenje nastanka proizvodnog otpada i uštede energenata. Navedeno će dugoročno osigurati otpornost poslovanja društva i tržišni rast.

Provedena zelena i digitalna tranzicija kroz moderne tehnologije i uvođenje inovativnog poslovnog modela društva Tromont, rezultat je provedenih centralnih aktivnosti:

 1. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a kojom su nabavljeni:

Strojevi i oprema za proizvodnju

 • Presa (savijačica)
 • Stroj za vibropoliranje
 • Strojevi za hladno presanje
 • C-kuka i kranske vilice
 • Centar za obradu cijevi

Oprema za internu logistiku 

 • Konzolno i kazetno skladište
 • Električna manipulativna vozila

 Oprema i usluga za digitalizaciju

 • Proširenje funkcionalnosti postojećeg ERP sustava
 • Hardverske i softverske komponente za IKT sustav
 • Implementacija sustava za cyber i tehničku zaštitu
 • Nabava softvera za upravljanje plazma rezačem
 • Nabava termalnog printera
 1. Unaprjeđenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja, a kojom su, korištenjem digitalnih tehnologija uz povezivanje s horizontalnim funkcijama te uvođenjem novih procedura u planiranje i logistiku, optimizirani slijedeći procesi:
 • Inoviranje procesa obrade površina
 • Inoviranje procesa rezanja, savijanja i spajanja
 • Inoviranje procesa skladištenja i manipulacije sirovinama i proizvodima
 • Osiguranje slijedivosti proizvodnih faza
 • Podizanje tehnološke spremnosti i digitalizacija
 • Uvođenje zelenog proizvodno poslovnog modela društva

Novi organizacijski model zaokružen je kroz aktivnosti uvođenja i certificiranja sustava upravljanja prema normama  ISO 14001 i ISO 45001, čime je potvrđena prikladnost i sukladnost sustava upravljanja s predmetnim normama, a koji, osim pozitivne brige o zaštiti okoliša i zdravlja, predstavlja temelj zelenog i održivog poslovanja tvrtke u budućnosti.

Glavni rezultati projekta:

 • DOPRINOS DIGITALNOJ TRANZICIJI

Novouvedena tehnološka rješenja, kojim se inoviraju i optimiziraju proizvodni procesi i organizacija poslovanja.

Digitalizacija i vizualizacija proizvodnih procesa i interne logistike.

Interprocesna mrežna komunikacija  i udaljeno upravljanje.

Tehnička zaštita kritične proizvodne infrastrukture.

Optimizirane organizacijske performanse, povećana otpornost društva i razvijen održivi model poslovanja.

 • DOPRINOS KRUŽNOM GOSPODARSTVU

Povećana mehanička preciznost novonabavljenih strojeva uz optimizaciju i digitalizaciju proizvodnje te uvođenje procedura  upravljanja otpadom i zaštite okoliša rezultiraju efikasnijim korištenjem materijalnih resursa i smanjenjem proizvodnog otpada.

 • DOPRINOS ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Unaprijeđeno planiranje i logistika, uz energetski učinkovite novonabavljene strojeve i opremu, doprinose uštedama energenata i zelenom i održivom poslovanju.

Zadnje vijesti

Centar kompetencija za napredno inženjerstvo (CEKOM) u Novoj Gradišci
31. 10. 2023.
Zdravstveni i znanstveni objekti
Centar kompetencija za napredno inženjerstvo (CEKOM) u Novoj Gradišci
Završeni radovi na izgradnji Centra kompetencija za napredno inženjerstvo u Novoj Gradišci.
Završeni radovi na izgradnji Centra kompetencija za napredno inženjerstvo u Novoj Gradišci.
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
1. 8. 2023.
Ostali objekti
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
Regionalni centar kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi u Varaždinu
Završeni radovi na rekonstrukciji i dogradnji Regionalnog centra kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija pri...